ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถชน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 302 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2560

 วันที่ 25 ธันวาคม 2560  นายสุมนต์  ศิริธรรม    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะบุคลากร เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560  จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คำเนตร 2. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีทอง และเด็กหญิงศิรินันท์  แก้วแบน นักเรียนทั้ง 3 ราย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ  โดยผู้เข้าพักรักษาทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้ นายสุมนต์  ศิริธรรม ได้มอบเงินจากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว ทั้ง 3 ราย รายละ 3,000 บาท