ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 417 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชา หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งศตวรรษที่ 21 และโครงการคุณธรรม สพฐ. : ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนายชุมพล ศรีสังข์ กล่าวรายงาน ในการนี้ โครงการดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 2, และ เขต 3, ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาและข้าราชการครู ให้น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางหลักในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และโครงการคุณธรรม สพฐ. : ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว