ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการฝึกอบรมครูผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 623 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2560

 วันที่ 29 กันยายน 2560 นายผัน หอมเกตุ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานและนำมาประยุกต์ใช้ได้ ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อหมู่คณะและองค์กร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 160 คน