ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 240 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 คณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในรายการ มีประเด็นข่าว ดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1) วันครูแห่งชาติ การพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคลสมัย และบริบทของสังคมโลก 2) “ครูไอซ์” ดำเกิง มุ่งธัญญา ผู้พิการทางสายตาทั้ง 2 ข้าง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 2.เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 1) วันที่ 17 มกราคม 2562 ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี (2558-2561) ในงานวันครู ครั้งที่ 63 2) วันที่ 19 มกราคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรพตวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 3) วันที่ 20 มกราคม 2562 เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “ผดุงอนุสรณ์” โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ต.ปอ. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 4) วันที่ 20 มกราคม 2562 ส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เชียงราย เขต 4 “คืนความสุขให้ลูก สพฐ.” หลังที่ 4 ให้เด็กหญิงสิริรัตน์ แซ่หว้า นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 1) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2) ชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 3) ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “IT I Can” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว/สพป.ปัตตานี เขต 3 ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline