ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
  ข่าวด่วน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบสอง ระดับประเทศ ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
การเรียกตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งว่าง ข้อมูลโดย นางมาลี พันเส้ง
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2560  ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสานักงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ข้อมูลโดย นางศิริพร หนูช่วย
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร๋ธานี) ข้อมูลโดย นายพิชัย ภัทธิยธนี
การประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถึชีวิต ปลูกจิตรสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
การเรียกตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งว่าง ข้อมูลโดย นางมาลี พันเส้ง
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ข้อมูลโดย นายพิชัย ภัทธิยธนี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรอบสอง ระดับประเทศ ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
แนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559 ใระดับกลุ่มจังหวัด ข้อมูลโดย นางศินาถ ปรีชา
เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ และ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ข้อมูลโดย นางมาลี พันเส้ง
รายงานสภาพน้ำท่วมของโรงเรียน ข้อมูลโดย นายชาญชัย ชื่นพระแสง
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี) ข้อมูลโดย น.ส.กรรณิกา ประสงค์จินดา
แบบรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนนอกระบบ ประเภทอื่น ๆ  ข้อมูลโดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์
แบบรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา  ข้อมูลโดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์
การสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
...อ่านทั้งหมด...  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
การจัดงานประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLTV, DLIT  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรังสิตรำลึก  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ร่วมกิจกรรมการจัดตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิตฯ  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมผู้ประสานงานโครงการ/ผู้ประสานงานกลุ่มครูดีของแผ่นดิน  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
โครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
รับมอบอุปกรณ์การเรียนและน้ำดื่ม โครงการน้ำใจครู..ฟื้นฟูการศึกษา  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
กิจกรรม Einglish For O-net Primary 6  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เครือข่ายเพื่อการศึกษาและมีงานทำ  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในระบบ  ข้อมูลโดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
...อ่านทั้งหมด...  
  ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101 ล./27 ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรง พลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย บ้านไสตอ
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรง พลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ข้อมูลโดย บ้านไสตอ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) ข้อมูลโดย อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างกำแพงโรงเรียน ข้อมูลโดย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ผู้ชนะสอบราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ ๒๐๑/๒๖  ข้อมูลโดย วัดบางใบไม้
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ข้อมูลโดย วัดบางใบไม้
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ202/26 ข้อมูลโดย วัดเขาพระนิ่ม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างขอจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกาศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เรื่องสอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างกำแพงโรงเรียน  ข้อมูลโดย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม เรื่องสอบราคราจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 ข้อมูลโดย วัดเขาพระนิ่ม
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27  ข้อมูลโดย บ้านกงหนิง
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 ข้อมูลโดย วัดบางใบไม้
...อ่านทั้งหมด...  

  หนังสือราชการ สพฐ.
...อ่านทั้งหมด...  


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด


โดย บ้านคลองกรูด
...อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน