ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคใต้
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 399 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2566
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ศธ. สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ พังงา และจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน การจัดงานมหกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการขยายผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยฯ ให้ครอบคลุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้วิกฤติ และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การไกล่เกลี่ยกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 2. การปรับโครงสร้างหนี้ 3. การวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน 4. การอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน 5 นิทรรศการการแก้ไขปัญหานี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/U5F3ebKQzVzXqiyD9 และ https://photos.app.goo.gl/N8KXxsw69E594Y9fA และ https://photos.app.goo.gl/79L6SHZb6QvtFcbv8