ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร จุดที่ 3 อำเภอเกาะพะงัน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 196 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร ตามโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จุดที่ 3 อำเภอเกาะพะงัน ณ ศาลาการุณเมตต์ วัดราษฎร์เจริญ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี