ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 488 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2564

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ พร้อมด้วยนางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ และนางสาวพวงทอง ศิริพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 , 7 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในช่วงบ่าย นายณัฐพงษ์ นวลมาก ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนวัดคีรีวง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี