ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 105 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อตามกฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ