ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปี 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 128 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2563

 วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเตรียมรับมือกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 63 คน ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเคียนซา และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรูด