ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 656 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมต้อนรับนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ซึ่งลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเป็นการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 11 คน 2) ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอเมืองฯ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 32 คน 3) ตัวแทน อปท. จำนวน 6 คน 4) ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน 5) ตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 คน และหลังจากนั้น นายออน อาจกระโทก และคณะ พร้อมทั้งนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านควนนิมิต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ