ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การจัดงาน”ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 155 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงเชิญชวน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่อการจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี  นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อตามกฎ และปฏิญาณของลูกเสือ โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน ๖๐ คน ผู้กล่าวรายงาน ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1