» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาฯ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 135 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ก.ค. 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมสัมมนาฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2560 และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริง ปีการศึกษา 2562 และได้แนะนำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาโรงเรียน ที่ได้การแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมสัมมนาฯ