เอกสารการเงิน
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ต้อนรับและแสดงความยินดีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ที่มารับตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 482 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ที่มารับตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ 2. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ 3. นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ และศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นางสาวโสภิตา ปลอดภัย 2. นางสาวภัทรภร อินทร์ยิ้ม 3. นางสาววิมล แก้วประภาส 4. นางกนกกานต์ ลบลาย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1