ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 158 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ คือรายการแรก สพฐ.ได้จัดทำเกียรติบัตรในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า โดยดร.ชูศักดิ์ ประธานการประชุมเป็นผู้มอบ นายวิโรจน์ ทองถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า เป็นผู้รับมอบ รายการที่ 2 เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 8 คน แยกเป็นประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 คน ประเภทผู้สอน 3 คน และประเภทผู้สนับสนุน 2 คน และหลังจากนั้นนางอรุณศรี จงจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดการประชุม และดำเนินการประชุมโดยประธานฯ ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการแทน และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และตามด้วยการชี้แจงคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT/RT) โดยนางสาวนลิน เล็กมาก และ การจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยนางสาวณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี