ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 380 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 60 คน และครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนยูง โรงเรียนบ้านห้วยโศก และโรงเรียนวัดกงตาก