ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 357 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ ณ หอประชุมวิสุทธิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ ตัวแทนมูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ ได้มอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในอำเภอดอนสัก โรงเรียนละ 1 – 2 คน รวมจำนวน 31 คนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 46,500 บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)