ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 210 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายอนุชิต แตงอ่อน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน สพฐ. ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินงานตามโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ การตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และองค์การสวนสัตว์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม, 5 – 7, 12 – 14 และ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ