ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมนักเรียนแกนนำโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 395 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดอบรมฯ ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นแกนนำในสถานศึกษาในการเสริมสร้างทักษะชีวิต ผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 โรงเรียน การอบรมฯ ครั้งนี้ชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย และข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นวิทยากร