ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 522 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาของสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชาติชาย สุทธิกลม นายกสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน ในการนี้ สมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ได้จัดงาน “สุราษฎร์ สังสรรค์ 2562” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เพื่อหารายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จึงได้กำหนดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้น สำหรับทุนการศึกษานั้น สมาคมฯ มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกำหนดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และยังเห็นชอบให้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว