ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 759 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ค. 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ก่อนดำเนินการประชุมสัมมนาฯ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 6 ราย ดังนี้ ประเภทผู้สอน จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางเสาวลักษณ์ รักษานุ่น ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 2. นายพานุ นราภัย ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 3. นายจิรศักดิ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 4. นางพิลาศลักษณ์ แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต และประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 2. นายสัญญา รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์ และหลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมสัมมนาฯ ในประเด็นดังนี้ 1. บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2. นโยบายของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1