ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
   ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.สฏ.1 และ โรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101 ล./27 ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรง พลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรง พลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างกำแพงโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น
ผู้ชนะสอบราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ ๒๐๑/๒๖
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ202/26
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างขอจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น
ประกาศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เรื่องสอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างกำแพงโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม เรื่องสอบราคราจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26
โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนแม่เหล็ก)
ประกาศโรงเรียนวัดคีรีวง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27
สอบราคาจ้างบ้านพักครู 203/27 และ อาคาร สพฐ 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (บ้านพักครู)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข -3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดท่าทอง
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยด่านเรื่องสอบราคาจ้างแบบ สปช. ๖๐๕/๔๕ (ส้วม) และลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา
ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครุ 203/27
ประกาศโรงเรียนบ้านกงหนิง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลางาม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) , ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน(Application System)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง ของโรงเรียนบ้านเขาแค
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ,ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียน และระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน(Application System) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารตามแบบกรมสามัญ ของโรงเรียนบ้านโพหวาย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และ อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่อง ตกลงราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศสอบราคาจ้างค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน(โรงเรียนดีประจำตำบล)ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนวัดเขาแก้ว เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนวัดเขาแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่อง ตกลงราคาซื้อสื่อวัสดุโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ใช้ในลักษณะงบลงทุน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLITประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
เปลี่ยนแปลประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่อง ตกลงราคาซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556
ประกาศโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อะพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ข้อมูลโดย โรงเรียนวัดคีรีวง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมหอย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมหอย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556
แปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนโรงเรียนบ้านศิลางาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT พร้อมโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว งบประมาณปี ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT พร้อมโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว งบประมาณปี ๒๕๕๖ และ งบประมาณปี ๒๕๕๗
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมหอย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมหอย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ข้อมูลโดย โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และทีวี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศโรงเรียนวัดเขาแก้วสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนวัดกงตาก ประปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองคราม เรื่องการสอบราคายัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศโรงเรียนบ้านปลายแหลม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลางาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโทรทัศน์สีชนิดจอแบนขนาด ๕๐ นิ้วประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
สอบราคาซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และงบประมาณ ๒๕๕๗
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ข้อมูลโดย วัดคีรีวง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุขสอบราคาซ้ื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงเรียนวัดประสพสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT พร้อมโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว งบประมาณปี ๒๕๕๖และ ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนบ้านปากกะแดะเรื่องสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLITประจำปีงบประมาณ 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT พร้อมโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว งบประมาณปี ๒๕๕๖ และ งบประมาณปี ๒๕๕๗
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 โรงเรียนบ้านห้วยโศก
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 โรงเรียนบ้านไสตอ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLITประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณื์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณื์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโทรทัศน์สีจอแบน
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLITและโทรทัศน์สีจอแบน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง และอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านค้อล่าง ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนวัดเขาแก้วสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบ2557 โรงเรียนบ้านไสตอ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนวัดประเดิม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนวัดเขาแก้วสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2557 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ประกาศโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบประมาณ2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แลุะอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านบางสำโรง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบประมาณ2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบ2557 โรงเรียนบ้านไสตอ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ข้อมูลโดย วัดกลางใหม่
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557อ
ประกาศวอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนบ้านห้วยโศก
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLITประจำปีงบประมาณ 257 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์่่่ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลโดย โรงเรียนวัดคีรีวง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนบ้านปากดอนสัก
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศโรงเรียนบ้านปากกะแดะ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT พร้อมโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคา:nhvครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557
ประกาศโรงเรียนวัดประสพ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑฺคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองครามซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์พ่วงต่อ ปีงบประมาณ 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนวัดกงตากประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู ๒๕๐๒)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลางาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศสอบราคาซื้อจิ๊กซอว์ปูพื้นกันกระแทกและแทมโพลีน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง ที่ตั้งโรงเรียนบ้านค้อล่าง
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง ที่ตั้งโรงเรียนบ้านค้อล่าง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 1 หลัง
ประกาศขอจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช 2/28 ขนาด4ชั้น 12ห้องเรียนด้วยวิธีการทางอิเล้็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
โรงเรียนวัดชลครามมีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดบุญบันเทิง.. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านไสตอสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างชำรุด ปีงบประมาณ2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโศกปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประกาศราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ข้อมูลโดย บ้านใหม่สามัคคี
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
ประกาศ โรงเรียนบ้านไสขาม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป๑ ข
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ปีงบประมาณ2558
โรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู ๒๕๐๒) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนบ้านควนยูงสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านปากกะแดะประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและ
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารปะกอบ โรงเรียนบ้านศิลางาม
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ทำพื้น คสล.กันน้ำ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป.1ข
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ อาคารเรียนแบบป.1ก และแบบป.1ข
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช.105/29
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
ประกาศ โรงเรียนวัดประสพ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ข กระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน ฝาผนัง ประตูหน้าต่าง ทาสี
สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าอาคารเรียน และปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 104/26
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปี 2558
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑
ประกาศ สอบราคาจ้างรายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 2 หลัง
โรงเรียนบ้านคอกช้างมีความประสงค์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา
ประกาศโรงเรียนวัดประสพมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถม
โรงเรียนบ้านควนยูง มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา
ประกาศ โรงเรียนวัดคีรีวง เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๓/๒๖
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าห้องส้วม สปช.604/45
ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง สอบราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๔/๒๖ (๓ ห้อง)
โรงเรียนบ้านควนยูง มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
ประกาศ สอบราคาซื้อค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ(โรงเรียนดีศรีตำบล)
ประกาศ โรงเรียนวัดประเดิม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้อาชีพ ( โรงเรียนดีศรีตำบล )
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะสังคมและภาษาต่างประเทศ
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเดินสายไฟติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มเติม
ประกาศโรงเรียนบ้านอ่างทอง(วันครู๒๕๐๒) เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมต้น)
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต เรื่องสอบราคาจัซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวหมากบน เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ข กระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง ทาสี ต่อเติมด้านหลัง
ประกาศ โรงเรียนบ้านสุชน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ข ๒ หลัง เปลี่ยนฝ้าเพดาน หน้าต่าง ประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ กระเบื้องหลังคา ฝาไม้เฌอร่า
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมดีดยกอาคารเรียน แบบ ป.1 ข 4 ห้องเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ดีดยกอาคาร ป.1ข ขนาด 4 ห้องเรียนพร้อมบันได
ประกาศ โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฯ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ข และ สปช.105/29
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๐๑๗ และ ป.๑ ก ฝาผนังไม้ ทาสี หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน