ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบสอง ระดับประเทศ
การเรียกตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งว่าง
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสานักงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร๋ธานี)
การประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถึชีวิต ปลูกจิตรสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
การเรียกตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งว่าง
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรอบสอง ระดับประเทศ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
แนวข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559 ใระดับกลุ่มจังหวัด
เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ และ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
รายงานสภาพน้ำท่วมของโรงเรียน
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
แบบรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนนอกระบบ ประเภทอื่น ๆ
แบบรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
การสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2560
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพ่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับแก้ไข
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูัสอนกิจกรรมยุวกาชาด
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 6 (รุ่นที่ 23-28)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม การรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC - Thailand Mathematics Contest)
สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร๋ธานี)
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree)
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่น"
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการสึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559
สนับสนุนอุปกรณ์ GPS สำหรับรถนักเรียน
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร๋ธานี)
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559
ประกาศการรับสมัครนักเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐
รายละเอียดห้องสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ.สุราษฎร์ธานี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้ขั้นสูง
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้ชั้นสูง
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย หน่วยสอบ กศจ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครผู้แทนใน กศจ.แทนผู้ที่หมดวาระ
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน " วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี 2559
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของ สพฐ.
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิรับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครัังที่ 1 ปี พ.ศ.2559
กำหนดการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา
การขอปรับผล O-NET ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่5
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ " ประเทศไทยในฝัน " ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปรายงานการรับหนังสือเรียนปี 2559 ในระบบ e-MES เข้าไปรายงานโดยด่วน
บทสรุปผู้บริหาร
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเข้าไปรายงานการรับหนังสือเรียนปี 2559 (เริ่ม 6 พฤษภาคม 2559)ในระบบ e-MES
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 88 (พ.ศ.2560-2561)
แบบสำรวจข้อมูลการใช้งาานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม IPSTAR
ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
แจ้งโรงเรียนรายข้อจุดเน้นด่วน
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผูอำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
ขอความร่วมมือรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผูอำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการย้ายและแต่งตัังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ว่างลง สังกัด สพป.สฏ.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ระดับประเทศ (เพิ่มเติม) และการเตรียมอุปกรณ์ทำสอบ (เพิ่มเติม)
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนาแนวทางส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ระดับประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนด้วน
สำรวจข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2559
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบฯ 2559-2561
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่่วย จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ประเภทตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ผู้ผ่านการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 รอบระดับเขตพื้นที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559
กำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่่วย จำนวน 12 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม จ.ปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้นักเรียน "Pre ม.1"
ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2)
ประกาศศูนย์ประสานงานการคัดเลือกกลุ่มจังหวัดที่ 3
เพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ประเภทตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่่วย จำนวน 6 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ประเภทตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ใบสมัคร การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตัั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายงานตัววันที่ 8 ตุลาคม 2558)
การติดตั้ง OS สำหรับโรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์ DLIT
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครุผู้ช่วย (รายงานตัววันที่ 14 กันยายน 2558)
การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนขยายโอกาส
กิจกรรมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายงานตัววันที่ 20 สิงหาคม 2558)
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 21 ส.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ระถมศึกษา รับสมัครถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 และการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการประกวดคลิปวีดิโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
เลื่อนการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่อ Google App For Education และ DLIT
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
แจ้งความประสงค์เข้าอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่อ Google App For Education และ DLIT
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT)
เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
แก้ไขประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ประกาศผลการสอบและการขึ้นบุญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558
เอกสารชุดนิเทศการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558
การปรับผล O-NET เพือรับรองมาตรฐานการสึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาค ข) วันที่ 2 พ.ค.2558
การจัดการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
การจัดทำรายงานประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิสอบ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 23 เม.ย.2558
การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ) ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้้งที่ 1 พ.ศ.2558
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557
จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558
แก้ไขปรับปรุงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558
ขอความร่วมมือรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2557
กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม จ.ปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ (ภาคใต้)
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 รอบสอง ระดับประเทศ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สัมมนาวิชาการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 2"
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
การคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา ปี2558
ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำรวจจำนวนและรายชื่อครูที่สอนภาษาไทย ป.4 - ม.1
หลักฐานประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านระดับจังหวัด ประจำปี 2558
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครกิจกรรมประกวดโครงการประชาชนและเยาวชนรักการอ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบสรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล2)ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
แจ้งสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2
โครงการซัมซุงสร้างพลังงานการเรียนรู้ ส่อนาคต ปีที่ 3
ประกาศรับสมัครคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชุมคอมเฟอร์เรนซ์การอ่านออก ด่วน
การสอนเสริมนักเรียนเพื่อการสอบ ONET
เอกสารประกอบการบรมพัฒนาการประยุกต์ใช้ HDD eDLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
คู่มือการใช้ระบบ E-Office ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียน
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายงานตัววันที่ 26 ธันวาคม 2557)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 จำนวน 10 ตำแหน่ง
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการ
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายงานตัววันที่ 12 ธันวาคม 2557)
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน