ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น
จำนวนผู้เข้าชม 194 ครั้ง
ข้อมูลโดย บ้านคลองนามิตรภาพที่201
 

           ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น 

ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น


               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาต่อหน่วยที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

รั้วลวดหนาม ๑๒ เส้น ระยะ 550 เมตร         

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ภูริภัทร

๒,๖๑๓.๐๙
เป็นเงิน  ๑,๔๓๗,๒๐๐.๐๐

 

                                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                    (นายสุริยา จันทร์สงค์)

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑

 
 

 

 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน