ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
การสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้เข้าชม 203 ครั้ง
ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
 

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเรื่อง การทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2560 สนใจสมัครทดสอบวัดความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินศักยภาพของตน สามารถสมัครเข้าทอสดบได้ทางเว็บไซต์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี http://www.st.ac.th/pretest/ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560 และสอบในวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัคร

 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน