ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
จำนวนผู้เข้าชม 839 ครั้ง
ข้อมูลโดย นางมาลี พันเส้ง
 

          ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24   ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2559 
          เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงให้ผู้ที่ประสงค์จะขอย้ายให้ยื่น คำร้องขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  และดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่แนบ
แนวทางปฏิบัติการยื่นคำร้องขอย้าย
ปฏิทินการยื่นคำร้องขอย้าย
ตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้าย
ข้อมูลตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอก
ข้อมูลอัตรากำลัง

หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24

 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน