ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
20
        เดือนที่แล้ว
31
        ปีนี้
51
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเพ่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้เข้าชม 195 ครั้ง
ข้อมูลโดย นางศิริพร นครพัฒน์
 

              ด้วยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจำ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามระเบียบการที่แนบ โดยได้กำหนดให้โควตาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการรับสมัครพร้อมทั้งคัดเลือก และจัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2560 นั้น

          ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว และหากมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และแบบแจ้งรายชื่อและข้อมูลนักเรียนโควตา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2560  และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ

 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน