ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายชุมพล ศรีสังข์
 
 
  • หน้าแรก
  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้างสำนักงาน
  • โรงเรียนในสังกัด
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
  • ติดต่อเรา
  • อำนวยการ
  • นโยบายและแผน
  • บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • บริหารงานบุคคล
  • ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • นิเทศติดตามและประเมินผล
  • ตรวจสอบภายใน
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.57
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56
  • ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55
  • ข้อมูลในระบบ DMC 57
  • ดาวน์โหลด Font
  • ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2558
  • จำนวนนักเรียน 53-58
  • ข้อมูล 10 มิย.59
  • เด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปี 2559
  • ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่
  • คณะ ก.ต.ป.น.
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
  • การประชุมรองฯ / ผอ.กลุ่ม สพป
  • แผนฯ ประจำปี
  • แผนฯ 4 ปี
  Username :
  Password :
  Username :
  Password :
เริ่มเก็บสถิติ วันที่ 26/06/2558
        วันนี้
1
        เมื่อวาน
1
        เดือนนี้
19
        เดือนที่แล้ว
32
        ปีนี้
19
        ปีที่แล้ว
368
  
  
  
  

 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 
หัวข้อเรื่อง จำนวนผู้เข้าชม วันที่
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 10/2559 6 19ม.ค.60
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 9/2559 100 10ธ.ค.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 8/2559 98 8พ.ย.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 7/2559 187 23ส.ค.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559 125 9ส.ค.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 5/2559 166 1ก.ค.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559 165 6มิ.ย.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 3/2559 298 27มี.ค.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 2/2559 228 29ก.พ.59
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 1/2559 230 9ก.พ.59
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 265 7ม.ค.59
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 342 2ธ.ค.58
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 372 28ต.ค.58
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 375 26ส.ค.58
 
  รายงานการประชุม ครั้ง 6/2558 491 9ก.ค.58
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 467 28พ.ค.58
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 449 28เม.ย.58
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 394 10เม.ย.58
 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 429 26ก.พ.58
 
  รายการประชุม ครั้งที่ 1/2558 457 26ม.ค.58
 
  รายงานการประชุม ผบ.รร. ครั้งที่ 1/2557 517 23ธ.ค.57
 
 
อำเภอเมือง
อำเภอกาญจนดิษฐ์
อำเภอดอนสัก
อำเภอเกาะสมุย
อำเภอเกาะพงัน