ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียน
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 263 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2561

 พลเอก โกศล  ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562 2563)  ในการประชุมดังกล่าว นายสาโรช  บุตรเนียร  คณะทำงานกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบความรู้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับความรับผิดชอบทางอาญา และ ว่าที่ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินดา  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. บรรยายเรื่องสร้างความเข้าใจและเทคนิคการบริหารงบประมาณปี 2562  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มนโยบายและแผน 1 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 คน บุคลากรของโรงเรียน ที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1 คน การจัดจ้างงานก่อสร้าง 1 คน จาก สพป./สพม.ทุกจังหวัดของภาคกลางและภาคใต้ รวม 300 คน โดยพลเอกโกศล เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดจ้าง การควบคุมงานก่อสร้าง และการเบิกจ่ายงวดงานตามแบบรูปรายการตามงบประมาณประจำปี  และให้สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ สามารถดำเนินการจัดจ้าง การควบคุมงานก่อสร้าง และการเบิกจ่ายงวดงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดและทันตามกำหนดเวลา ที่สำคัญคือเป็นการป้องปรามการทุจริตด้วย  การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี