ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561 ระดับภาคใต้
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 322 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2561

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561 ระดับภาคใต้ ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561 ระดับภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และกระบี่ ใน 7 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย-หญิง ฟุตซอลชาย บาสเกตบอลชาย-หญิง คีตะมวยไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรก ระดับภาคใต้ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ ดังนี้ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาเซปักตะกร้อ ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาวอลเลย์บอล ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งชายและหญิง แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม กีฬาบาสเก็ตบอล ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 18 ปี ทั้งชายและหญิง แข่งขัน ณ สนามโรงยิมสวนสาธารณธารา อำเภอเมืองกระบี่ กีฬาคีตะมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย ทั้งชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ในการนี้ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการกีฬาสู่ระบบการศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกและเล่นกีฬา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้ความร่วมมือเป็นสนามกีฬา เพื่อเป็นการสริมสร้างสุขภาพนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคี แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างออกกำลังกาย มีพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ โดยได้จัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561 ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และได้มอบหมายให้กระบี่เป็นเจ้าภาพในระดับภาคใต้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป