ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 500 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2560

                         ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ซึงกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาติ โดยให้มีการปลูกต้นไม้ทั้งประเทศ ๙๙๙,๙๘๙ ต้น ส่วนกลางปลูกจำนวน ๕,๐๘๙ ต้น และส่วนภูมิภาคปลูกจังหวัดละประมาณ ๑๓,๒๖๕ ต้น