ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 374 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2561

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อเตรียมการขอรับการประเมิน เพื่อรับตราพระราชทาน ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนละ 1 คน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 – 8 จำนวน 58 โรงเรียน จำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ขอประเมินคงสภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 22 โรงเรียน 2) ขอประเมินคงสภาพ ครั้งที่ 1 จำนวน 11 โรงเรียน 3) ขอประเมินครั้งแรก จำนวน 25 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุมและคณะทำงานจำนวน 65 คน