ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหาและเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 351 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 พ.ย. 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหาและเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมจำนวน 125 คน