ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 314 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ย. 2561

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2561 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีประเด็นข่าว ดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1.1 ความสำคัญของการสร้างฝายมีชีวิต 1.2 การสร้างฝายมีชีวิต ที่เส้นการมีส่วนร่วมแบบจิตอาสา 1.3 ชีวาธิปไตย” หรือประชาธิปไตยที่มีชีวิตเช่นเดียวกับ “ฝายที่มีชีวิต” เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 2.1 ยอดบริจาคร่วมกันทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย 2.2 ผู้นำผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท.ทั่วประเทศลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้าและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 2.3 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 2.4 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 2.5 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS 2.6 การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561 3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 3.1 การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดยคุณครูอารมณ์ เหลืองแดง และครอบครัว 3.2 สพฐ.นำกีฬาเข้าสู่ระดับการศึกษา พร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ.เกมส์” ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline