ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 493 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2561

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาหรือเลขานุการเครือข่ายสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเสนอโครงการแก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2. เพื่อจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1