ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 304 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2561 ณ ห้องประชุม Video Conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีประเด็นข่าว ดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1.1 วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช และพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 1.2 ช่องทางการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีกับประชาชนผ่าน Social Media 2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 2.1 การประชุมจัดทำคู่มือการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอะเครียติค พาเลช 2.2 พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  (รมช.ศธ.) ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน)    ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2.3 เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพไฟไหม้อาคารเรียนของโรงเรียนกัลป์ยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 2.4 สพฐ.ยกเลิกข้อสอบกลาง ให้อำนาจโรงเรียนออกข้อสอบเอง 2.5 การประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมด้านการศึกษา 2.6 การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 3.1 แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 3.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline