ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 308 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2561

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการที่มาติดตามข้อเท็จจริง กรณีโรงเรียนวัดประสิทธารามยุบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนวัดบางใบไม้) และเลิกล้ม ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เปิดโรงเรียนวัดประสิทธารามเป็นห้องเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสุข ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1