ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 544 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมฯ ดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 67 คน