ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 334 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ต.ค. 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และในวันนี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 เรื่องสรุปได้ดังนี้ เรื่องที่ 1 การรายงานผล มีเรื่องสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ การรายงานแบบติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ การรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ระบบให้รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เรื่องที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ การทำงานทุกอย่างให้คิดอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เรื่องที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช