ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot camp
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 296 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายไพจิตร  รักษาสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot camp  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค (Boot camp) มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน