ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 371 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ, กรรมการ และ เลขานุการทุกมาตรฐาน ทุกคน รวมจำนวน 56 คน