ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดงานเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 441 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2561

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานจัดงานเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการในสำนักงานฯ มีจำนวน 8 ราย ดังนี้ 1. นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2.นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 3. นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ศึกษานิเทศก์ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา) 4. นายไพศาล เพ็งกุล ศึกษานิเทศก์ 5.นางสายตา แก้วศรีมนต์ ศึกษานิเทศก์ 6.นางสาวประภาพรรณ รอบคอบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 7.นางศิริพร หนูช่วย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) 8. นายศุภณัฐ วีแก้ว ลูกจ้างประจำ