ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ค่ายยุวชนคุณธรรม “คนดีศรีชัยคราม” วันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
ข้อมูลโดย : ร.ร.บ้านศรีชัยคราม
จำนวนผู้เข้าชม : 136 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2561
http://www.pkt.ac.th/moral/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a8/