ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 329 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ก.ย. 2561

ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยากรโดย นายพิษณุ ชำนาญศรี ครูฝึกป้องกันฯ ขั้นมาตรฐาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ การประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 หลังจากรับฟังวิทยากรมอบความรู้ในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า และแก๊สที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แนะนำขั้นตอนการป้องกันอันตราย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ร่วมกันซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝึกปฏิบัติการจริงโดยจำลองเหตุการณ์และแบ่งหน้าที่ช่วยกันดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งขณะฝึกปฏิบัติทีมวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงแนะนำและดูแลป้องกันอันตรายตลอดการฝึกปฏิบัติการ จึงปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย