ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 726 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2561

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมนายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการ และครูที่รับผิดชอบด้าน ICT และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนปลายทาง และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านหลักการและแนวทางการปฏิบัติ ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป