ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลรายงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 425 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลรายงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ รายงานข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้เป็นไปในแนวเดียวกัน มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ในการนี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบศึกษารายละเอียดประเด็นการพิจารณาต่างๆ ของแต่ละตัวบ่งชี้ ให้ถูกต้องครบถ้วน และขอให้ทำอย่างเต็มที่ เป็นการสะท้อนการปฏิบัติงานที่แท้จริง และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป