ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมปฏิบัติการปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 578 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 75 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 400 คน รวมทั้งสิ้น 475 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”