ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 366 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2561 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีประเด็นข่าวดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1.1 ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะ 1.2 โครงการ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” 1.3 การจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 1.4 Trash Hero หรือ “ผู้พิทักษ์โลกให้ปลอดขยะ 2. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 2.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย 2.2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) 2.3 ชื่นชมวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สพม.31 ชนะเลิศการประกวดวงดุริยางค์ เครื่องลมนั่งบรรเลงนานาชาติ SIBF 2018 2.4 ชื่นชมนักเรียนไทยคว้ารางวัลจากการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 3.1 การประกวดนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.2 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline