ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 459 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสมหวังวนาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ซึ่งช่วงเช้า ก่อนบำเพ็ญประโยชน์ฯ ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูสุตธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดสมหวัง และหลังจากนั้นได้บำเพ็ญประโยชน์ฯ โดยทำความสะอาดบริเวณโบสถ์และบริเวณลานวัด โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียน วัดสมหวัง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และในช่วงบ่าย ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดแก่บุคลากรว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้ว่า นอกจากได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะแล้ว ยังได้ออกกำลังกาย และได้สร้างสัมพันธภาพที่ต่อกันอีกด้วย