ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเครือข่ายขุนทะเล ประจำปี 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 541 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ส.ค. 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเครือข่ายขุนทะเล ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี และให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในกิจกรรมกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่ายขุนทะเล ได้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนบ้านซอย 10 โรงเรียนบ้านซอย 2 โรงเรียนบ้านท่าเพชร โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนบ้านสุชน และโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) ประมาณ 1,000 คน